menusearch
shahidmadani.com

جلسه معاونین آموزشی مدارس برگزار گردید

header
جستجو
پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | ۲:۵:۰
۱۴۰۰/۳/۴ سه شنبه
(0)
(0)
جلسه معاونین آموزشی مدارس برگزار گردید
جلسه معاونین آموزشی مدارس برگزار گردید

جلسه معاونین آموزشی مدارس امروز مورخ 1400/03/02 در دبیرستان شهید مدنی برگزار گردید
در این جلسه در رابطه با نظرسنجی و بررسی راهبردها در رابطه با شاخص سواد، محتوای آموزشی تابستانی، و چگونگی شناسایی و جذب استعدادهای برتر شروع و ادامه داشت و مقرر گردید در مورد این سه برنامه طرح های عملیاتی در فرم های مخصوص نگاشته شود