menusearch
shahidmadani.com

امشب در آسمان غوغاست...

header
جستجو
سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | ۲۱:۵۰:۸
۱۴۰۲/۱۱/۴ چهارشنبه
(0)
(0)
امشب در آسمان غوغاست...
امشب در آسمان غوغاست...

امشب در آسمان غوغاست و فرشتگان بین زمین و آسمان در رفت و آمد و فضا، آغشته به عطر بهشتی، گلهای سرخ محمدی.

امشب زمین به آسمان چسبیده، یکی شده، همه جا غرق نور و صفاست و مرکز نورازعرش به کعبه آمده و این خانه مرکز ارتعاش نور الهی شده و ملائک نیز به دور کعبه در حال طواف.

و ناگهان انفجار نور، زمین و زمان و آسمان را در بر میگیرد و صدای هلهله ی شادی فرشتگان و ملائک همه جا طنین می‌افکند، آری صدا، صدای کودکیست که از درون کعبه بگوش میرسد و آبشار نورازآسمان بطرف زمین خط سبز رحمت میکشد و بعد علی می‌آید تا رحمت بیاید.

علی می‌آیدتا عدالت بیاید تاحوض کوثر فوران کند و می‌آید تا ختده برلبان محمد(ص) شکوفا شود.

و اینگونه علی آمد، از اعلی آمد تا آب زلال و پاک الهی برکویر تشنه عدالت، برزمین بارور شود.

و علی آمد تا مرکز ثقل شود، مرکز ثقل یازده پاک مرد سبز علوی، سرخ محمدی تا قیام قیامت.

وعل آمد تا هر بت و بتخانه ای ویران شوند و شیاطین جن و انس شرمنده از جسارت.

و علی آمد تا سرچشمه هدایت، ولایت، سعادت انسان در زمین شکل بگیرد، جاری شود.

و علی آمد تا عدالت بیاید، مهر، محبت بیاید و مظلومان تاریخ جان بگویند، جان بگیرند.

و امشب ملائک آسمان پر به وجود علی اعلی میسایند.

و امشب تنها شبی است که اشک یتیمان و مظلومان تاریخ، اشک شور وشوق و عشق است.